regeling van de begrafenis of crematie

Heeft de overledene geen specifieke wensen bekendgemaakt dan beslissen in principe de langstlevende echtgenoot, de bloedverwanten of de naaste verwanten over de teraardebestelling.


de begrafenis of bijzetting

De wet waarborgt de vrije keuze van de wijze van teraardebestelling.


concessies

Niemand is verplicht om een concessie te nemen.

Begraven in gewone grond: gratis voor alle inwoners van Herne
Begraven in gewone grond: invorderingsstaat 75€ voor niet-inwoners
Begraven in gekochte grond: voor 1 of 2 personen: 620€

Begraven in grond met kelder:
Herfelingen, Sint-Pieters-Kapelle en Kokejane
Voor 1 persoon 620 € + kelder
Voor 2 personen 620 € + kelder
Voor 3 personen 620 € + kelder
Herne
Voor 1 persoon 620 € + 300 €
Voor 2 personen 620 € + 570 €
Voor 3 personen 620 € + 870 €uitstrooiing op de strooiweide: gratis

Voor het plaatsen van een gedenksteen: 160€ door invorderingsstaat aan de gemeente
De gravure op het plaatje zelf laten uitvoeren en bekostigen.

Bijzetting columbarium
1 persoon per nis tegen de prijs van 620€
Gedenksteen zelf laten graveren en bekostigen

Urne begraven in gewone grond:
Gratis voor de inwoners van Herne – 75€ voor niet-inwoner
Gedenksteen 184€ door invorderingsstaat aan de gemeente.
Zelf laten graveren en bekostigen.


crematie

Een vergunning tot cremeren wordt afgeleverd door de afdeling burgerzaken, dienst burgerlijke stand. In verband met de organisatie van de uitvaartplechtigheid, neem je best contact op met de directie van het crematorium. In de meeste gevallen staat de begrafenisondernemer daarvoor in.

Na de crematie kan de as van de overledene verstrooid worden op de asweide of in een urne bewaard. Deze urne wordt bijgezet in het columbarium.
Het is ook mogelijk om de as thuis te bewaren.

Informatie van begraafplaatsen:
Gemeentebestuur Herne
Ingrid Matthijs
Centrum 17
1540 Herne
Tel: 02 397 11 59
Fax: 02 397 11 68
e-mail: ingrid.matthijs@herne.be

de aangifte van nalatenschap


Een belangrijke administratieve verplichting, die de erfgenamen moeten nakomen, is het indienen van een “aangifte van nalatenschap” binnen de vijf maanden na het overlijden.
De aangifte van nalatenschap bestaat uit een opsomming van alle bezittingen en schulden van de overledene.
Op basis van deze aangifte wordt door het registratiekantoor berekend hoeveel successierechten verschuldigd zijn. Successierechten zijn bijzondere belastingen die de staat heft op de goederen (roerende en onroerende) verkregen als erfgenaam van een overledene.

Vrijstelling van aangifte kan gevraagd worden indien de nalatenschap slechts roerende goederen van geringe waarde omvat die het belastbaar minimum niet bereiken.

Het opmaken van de aangifte van nalatenschap vereist kennis van zaken. Daarom doen veel mensen een beroep op een notaris. (www.notaris.be).
Dit is echter niet altijd noodzakelijk.

Begrafenisondernemer Herne
Luypaert Begrafenissen
Scherpstraat 15
1540 Herne
Tel: 02 396 27 42
Fax: 02 396 02 27