Grondgebiedzaken

Volgende medewerkers staan tot uw dienst:Xan De Maesschalck, deskundige grondgebiedzaken en dienst openbare werken
02 397 11 78 - xan.demaesschalck@herne.be

Je kan hier terecht voor:
- wegenwerken
- werken aan nutsleidingen en riolering 


Josse Duran, omgevingsambtenaar (ruimtelijke ordening), dienst omgeving
02 397 11 56 - jos.duran@herne.be
Je kan hier terecht voor:
- bouw- en verkavelingsdossiers
- bouw- en verkavelingsvergunningen
- inlichtingen over bouwgronden
- gewestplannen
- bijzondere plannen van aanleg (BPA)
- ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)


Anja Mertens, omgevingsambtenaar (milieu), dienst omgeving
02 397 11 61 - anja.mertens@herne.be


Je kan hier terecht voor:
- milieuvergunningen
- kapvergunningen
- noodplanning
- recyclagepark


Tim Noldus, deskundige mobiliteit, dienst grondgebiedzaken
02 397 11 76 - tim.noldus@herne.be

Je kan hier terecht voor:
- mobiliteitsvragen
- innames openbaar domein
 

Cali Guillaume, administratief medewerker dienst grondgebiedzaken
02 397 11 73 - cali.guillaume@herne.be


Sara Van den Eynde, administratief medewerker dienst grondgebiedzaken
02 397 11 73 - sara.vandeneynde@herne.be


Raf Tiels, coördinator technische dienst
02 290 08 32 - raf.tiels@herne.be


Damien Allert, deskundige patrimonium en aankopen
02 397 11 67 - damien.allert@herne.be