Verandering van beroep

Wat?

Elke verandering van beroep moet op de dienst bevolking gemeld worden om uw persoonlijke gegevens in het bevolkingsregister zo correct mogelijk bij te houden.

Op die manier ontvang je correcte attesten en uittreksels.

Wie?

Inwoners die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Wat moet je meebrengen?

Identiteitskaart

Hoeveel kost het?

De melding is gratis.

Waar kan je terecht?

Persoonlijk aan loket of telefonisch, schriftelijk, of per e-mail

Online melden

Weldra kan je een beroepswijziging online melden.