Recht op toegang en verbetering

Recht op toegang

Je hebt het recht de informatie over jouw persoon, die in de registers is vermeld, op te vragen.
Je kan hiervoor terecht aan het loket van de

Recht op verbetering

Indien je vasstelt dat de gegevens niet correct zijn, dan kan je deze laten verbeteren.

Breng hiervoor de nodige bewijsstukken mee.
Dit kan bijvoorbeeld een geboorteakte zijn als de schrijfwijze van je naam verkeerd is.