seniorenbeurs 2011

De seniorenraad van Herne organiseerde op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli 2011 voor het eerst een beurs in de sporthal de Hernekouter, waar zowel medioren (tussen vijfenveertig en vijfenzestig) als senioren (vijfenzestigplussers) informatie konden vinden over de aanpassing van hun huis en over diverse diensten waar ze gebruik kunnen van maken. Voor actieve medioren was er info over de sportdienst, de fitnessclub, toerisme en seniorenverenigingen. Daarnaast richtte de beurs zich ook naar mensen die zich voor andere ouderen willen inzetten als vrijwilliger. In totaal boden zestig standhouders informatie, gadgets en koopwaar aan de meer dan vijfhonderd bezoekers. Het soort informatie was zeer uiteenlopend, van gehoorapparaten tot trapliften, familiehulp, aangepaste meubels, het wit-gele kruis en streekproducten.

In zijn openingsspeech vermeldde de burgemeester dat het aantal medioren en senioren gestaag stijgt. Met een goede vijfentwintig percent van de Hernse bevolking, is er heel wat nood aan informatie voor deze leeftijdscategorie. Daarnaast zijn er steeds meer hulpbehoevenden. De aankondiging van de start van een sociaal huis in samenwerking met het zorgcentrum Sint-Felix was dan ook een opsteker.