Berekening zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst

Ingevolge de bepalingen van het decreet lokaal bestuur ging de algemeen directeur over tot de berekening van het aantal zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst dat aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomt.
 
Het resultaat van de berekening vind je terug onder "bijzonder comité sociale dienst" onder de rubriek "bestuur en beleid".