OPLEIDING BURENBEMIDDELING VOOR (VRIJWILLIGE) BEMIDDELAARS

De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de lokale besturen bij het opzetten van projecten
burenbemiddeling. Van september tot en met november 2019 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor
Vorming en Opleiding - Bestuursschool) de opleiding tot burenbemiddelaar in Relegem (Asse).
Lees HIER meer over wat het is en wanneer de opleidingsdagen plaatsvinden.