Honden aan de leiband op openbare plaatsen!

Eigenaars, bezitters of bewakers van honden en andere dieren moeten deze aangelijnd laten rondlopen op een openbare plaats bij aanwezigheid van derden.
Deze verplichting geldt niet voor honden die gebruikt worden tijdens de jacht, die een kudde begeleiden, die voor reddingsoperaties ingezet worden en voor politiehonden.
De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider de hond elk ogenblik kan beletten om personen of dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te bespringen of private domeinen te betreden.  Het is verboden honden te laten begeleiden door personen die de hond niet onder controle kunnen houden.
Wie meer wil weten over de regelgeving betreffende het aangelijnd houden van honden, het huisvesten van dieren en dergelijke, kan hierover meer lezen in het Algemeen Politiereglemente PZ Pajottenland (artikel 157 en volgende).  Dit reglement is te vinden op www.herne.be