Onderhoudswerken van de onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie - Zennebekken-zuid

De provincie Vlaams-Brabant informeert eveneens dat tot 31 maart 2018 de oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen zullen plaatsvinden in het Zennebekken-Zuid: Rasbeek nr 1.107.  
De firma Quintelier uit Dendermonde zal deze werken uitvoeren.
Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken moeten ze snel mogelijk gemeld worden aan Dhr. Hendrik Vanstechelman : hendrik.vanstechelman@vlaamsbrabant.be.