Gemeente Herne werft aan!

Deskundige patrimonium en uitbestede werken

Het gemeentebestuur van Herne gaat over tot de aanwerving van een (m/v): deskundige patrimonium en uitbestede werken. Het betreft een voltijdse contractuele betrekking, graad B1-B3.
 
De afdeling grondgebiedszaken staat enerzijds in voor het ontwikkelen en
opvolgen van de diverse plannen m.b.t. onze leefomgeving. Anderzijds heeft deze afdeling
tot doel de gemeentelijke infrastructuur te onderhouden en te verbeteren. De invulling en
ontwikkeling van het “grondgebied” van de gemeente wordt dus op deze afdeling opgevolgd.
De technische dienst staat in voor het onderhoud, de optimalisatie en de vernieuwing van
de hele infrastructuur en het hele patrimonium van de gemeente. Tevens wordt logistieke
steun verleend ten behoeve van evenementen en organisaties op het grondgebied.
De deskundige patrimonium en uitbestede werken verzorgt de coördinatie, opvolging
en controle van de uitbestede wegenis- en patrimoniumwerken met als doel het ef_ ciënt en
effectief inzetten van de middelen.
 
Alle inlichtingen i.v.m. de diploma- en toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving
en de selectieprocedure kan je terugvinden op www.ccselect.be.
Voor alle andere informatie kan je contact opnemen met CC Select - 02 4673540
jobs@ccselect.be.
 
Solliciteren kan door een gemotiveerd schrijven met cv, een kopie van het gevraagde
diploma, een kopie van het rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister tot en met
6 mei 2017 (poststempel geldt als bewijs) te sturen naar: Gemeente Herne - P/A CC Select - Vliegvelddreef 9 - 1082 Brussel.
 
Meer informatie over het profiel, de voorwaarden en het aanbod vind je hier.