Openbaar onderzoek tot gedeeltelijke verlegging van voetweg 58 te Sint-Pieters-Kapelle

Openbaar Onderzoek aanvraag tot gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 58 te Sint-Pieters-Kapelle met inbegrip van een rooilijnplan op kadastrale percelen Herne 3de afdeling, sectie C, nummers 210C, 213H en 213K.
Het college van burgemeester en schepenen van Herne deelt mee aan het publiek dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende de aanvraag tot gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 58 te Sint-Pieters-Kapelle met inbegrip van een rooilijnplan op kadastrale percelen Herne 3de afdeling, sectie C, nummers 210C, 213H en 213K, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 24 oktober 2018.
Het openbaar onderzoek start op 12 november 2018 en loopt tot en met 11 december 2018. Het dossier ligt alle werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, afdeling omgeving, Centrum 17 te 1540 Herne.
Bezwaren/opmerkingen worden uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan Gemeente Herne, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17 te 1540 Herne per aangetekend schrijven of ter plaatse afgegeven tegen ontvangstbewijs.