Nieuwe projectoproep Pajottenland+
Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen
“Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”

Pajottenland+ werd door de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid erkend als Leadergebied. Als plattelandsgebied met bottom up-werking beschikt de regio over eigen middelen. Deze budgetten worden besteed aan projecten uitgevoerd in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Pajottenland+ lanceerde zopas een nieuwe projectoproep. Ideeën van individuele inwoners, verenigingen (vzw’s) of openbare besturen zijn welkom. Je kan ze tot 1 december 2018 aanmelden in een korte mail. Projecten kan je via het e-loket indienen tot 31 januari 2019 om 12 uur.
 
De voorbije jaren leefden er heel wat ideeën in het Pajottenland. Heb je zelf een voorstel klaar, of ken je een buur of dorpsgenoot die ‘broedt’ op een idee? Laat het ons zeker weten aan Pajottenland+. Zij luisteren naar wat jij te vertellen hebt. Past jouw idee binnen de thema’s, dan bekijken ze samen hoe er een project van te maken.
 
Met de Leadersubsidies wil Pajottenland+ werken aan de specifieke noden van het Pajottenland en gelijktijdig de eigenheid van de regio versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en ontspannen? Je hoeft geen uitgebreid dossier in te dienen: in eerste instantie voldoet een mailtje met jouw of jullie idee. Mail je idee tegen 1 december 2018 naar jos.huwaert@pajottenland.be. Vergeet je eigen adres en telefoonnummer niet te vermelden, want nadien zullen ze met jou contact opnemen.
 
Pajottenland+ werkt met de lokale ontwikkelingsstrategie onder de titel “Dynamisch verdorpen – onze (be)leefstreek versterken”. Voor het uitwerken van Leaderprojecten zijn er thema’s naar voren geschoven. Past jouw idee of projectvoorstel in dat kader? Voor deze oproep selecteerde het bestuur twee thema’s en bijhorende maatregelen:
 
Leaderthema 1: Duurzame energie en klimaatadaptatie
 
Maatregel 1: Energieafhankelijkheid verminderen door in te zetten op energiebesparing
Maatregel 2: Eigen duurzame energieproductie als antwoord op stroomtekorten
 
Leaderthema 2: Profilering en promotie via streekidentiteit
 
Maatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebied    
Maatregel 2: Verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven
 
Leaderthema 3: Leefbare dorpen
 
Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzetten
Maatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht dorpenbeleid
Maatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met ‘leefbare mobiliteit’: duurzame en veilige verplaatsingen
 
Belangrijk om weten: Leader betaalt niet alles. Er wordt 35% eigen financiering verwacht.
 
Van projectoproep tot start nieuw project
Voor projectuitvoering vanaf 1 juli 2019, en met een looptijd van maximaal drie jaar, kunnen volledig ingevulde projectvoorstellen enkel digitaal worden ingediend tot 31 januari 2019 om 12 uur via https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-loket/Paginas/default.aspx. Heb je een idee, bezorg het op mail ten laatste tegen 1 december 2018.
 
Volledig ingevulde projectvoorstellen met financiële tabellen dienen via het e-loket ingediend te worden ten laatste op 31 januari 2019 om 12 uur. Belangrijk is te vermelden binnen welk(e) thema(’s) van Pajottenland+ jouw projectidee past. De volledige ontwikkelingsstrategie vind je op www.pajottenland.be.
 
NIEUW
Voor geïnteresseerde projectindieners organiseert Pajottenland+ binnenkort een opleiding e-loket in hun secretariaat, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal.
 
Heb je nog vragen? Contacteer dan katrien.meersseman@pajottenland.be of via 054 50 02 45.