Vuurwerk: wat mag en wat mag niet!

Volgens het decreet van 26 april 2019 is het verboden vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op laten zonder vergunning.

Voor uitzonderlijke gebeurtenissen kan de gemeente die vergunning afleveren indien het aan een aantal voorwaarden voldoet. Een vergunning voor vuurwerk zal enkel gegeven worden indien het om geluidsarm vuurwerk gaat.

Het verplichten van het gebruik van geluidsarm vuurwerk, is één van de voorwaarden om het label “diervriendelijke
gemeente” te behalen. Dit is één van onze doelstellingen in de nieuwe legislatuur.

Vuurwerk kan onomkeerbare gehoorschade toebrengen bij mens en dier. Vele dieren, zoals rundvee, huisdieren maar ook wilde dieren, hebben een fijn en gevoelig gehoor. Ze zijn vaak slachtoffer van deze plotse en luide explosies.

Traditioneel vuurwerk brengt maximaal een knal van 170 decibel teweeg, bij geluidsarm is dat 85 decibel. Bij geluidsarm vuurwerk kunnen mensen nog steeds genieten van het lichtspektakel, maar dieren worden niet geterroriseerd door luide knallen.

Het spektakel blijft hetzelfde, enkel de overlast wordt gedempt!
Voor het aanvragen van een toelating voor vuurwerk, vreugdeschoten, … kan je een mailtje sturen naar de
milieudienst, anja.mertens@herne.be.

TIPS OM ZELF VUURWERK AF TE STEKEN DIT EINDEJAAR?
DE VLAAMSE BRANDWEER GEEFT JE 7 GOEDE REDENEN OM DIT NIET TE DOEN!