logo OCMW

Onderhandse verkoop bouwgrond voor halfopen bebouwing in Kokejane

Het OCMW van HERNE stelt volgende bouwgrond onderhands te koop een perceel bouwgrond voor halfopen bebouwing (kavel I), gelegen te 1540 Herne (Kokejane), Van Cauwenberghelaan, I' afdeling, Sectie D, kadastraal gesitueerd deel nummer 245c met een oppervlakte van 10a 32ca.

Meer info vind je hier.