Alcohol in de jeugdbeweging?!

Gratis infoavond voor leiders en volwassenbegeleiders van jeugdverenigingen in het Pajottenland op vrijdag 16 februari 2018 van 20u30 tot 22u30 (In het kader van Tournée Minérale).

Michael is 31 jaar en ex-alcoholist. Hij schreef al zeven boeken over zijn ervaringen, en over hoe jij zelf kan stoppen met drinken (of om-gaan met iemand die drinkt). Hij geeft lezingen en begeleidt mensen individueel rond hun gebruik van alcohol. Uit eigen ervaring brengt hij een boeiend verhaal hoe jongeren kunnen omgaan met alcohol. Dit is een initiatief van de preventiedienst Pajottenland i.s.m. gemeente Lennik.Locatie: Raadzaal gemeentehuis Lennik, Markt 18
Inschrijven verplicht: jeugd@lennik.be bij Benita Vankrunkelsven
Een TAD-beleid in jouw jeugdvereniging? preventie@pajottenland.be
www.debestebeslissing.be