Regularisatieperiode niet-vergunde wapens - aangifte mogelijk nog tot 31 december 2018

Nog tot 31 december 2018 wordt aan de illegale bezitters van vergunningsplichtige wapens de mogelijkheid geboden om zich te regulariseren, zonder risico op vervolging. Nadien riskeren zij een straf van 1 maand tot 5 jaar, en een geldboete van 100 euro tot 25 000 euro.
Deze laatste regularisatieperiode heeft zowel betrekking op de vergunningsplichtige vuurwapens, als op de munitie en de laders voor deze vuurwapens.

Bezitters kunnen zich op verschillende mogelijke manieren regulariseren.
Zij kunnen zich ofwel laten registreren als jager, bijzondere wachter of sportschutter (model 9), ofwel kunnen zij een vergunning aanvragen als recreatief schutter (model 4), ofwel kunnen zij een erkenning aanvragen als verzamelaar (model 3).
Daarnaast is het ook mogelijk om het wapen of de lader te laten neutraliseren door de Proefbank voor vuurwapens in Luik, of om het wapen over te dragen (verkoop, gift) aan iemand die gemachtigd of erkend is (bv. een sportschutter, een wapenhandelaar,…).
Ten slotte kunnen zij vrijwillig afstand doen van het wapen, de lader of de munitie. Deze laatste mogelijkheid is gratis. 

Aangiftes zijn enkel mogelijk na het maken van een afspraak. Inwoners van de politiezone Pajottenland die een wapen, lader of munitie wensen aan te geven, kunnen contact opnemen met inspecteur Danny Cochez via het nummer 054 31 36 33, of een e-mail sturen naar PZ.Pajottenland.Wapens@police.belgium.eu.
 
 
Meer uitgebreide informatie via de website van de PZ Pajottenland via onderstaande link:
http://www.lokalepolitie.be/5405/nieuws/392-regularisatieperiode-voor-niet-vergunde-wapens