UPDATE ZWARE BRAND KOKEJANE-HERNE – zondag 1 september om 14u30

N.a.v. de brand bij de firma Van Sinay werd de Steenweg Asse - Edingen N285 afgesloten vanaf het rondpunt Kokejane tot het rondpunt Edingen (net voor de firma Hubo). Ook aanpalende zijstraten werden afgesloten.

Ondertussen stelde de gemeente een gespecialiseerd en erkend asbestverwijderingsbedrijf aan om de straten, de fietspaden en parkeerstroken te reinigen.

We verwachten dat de steenweg en aanpalende straten in de vooravond opnieuw zullen kunnen opengesteld worden.

De toestand is ondertussen ook genormaliseerd. De brandweer blijft wel nog ter plaatse om de site te bewaken.

Het gemeentebestuur dankt alle hulpdiensten, medewerkers, vrijwilligers en collega burgemeesters uit de buurgemeenten voor de vlotte samenwerking. De getroffen familie, de medewerkers en de buren betuigen we onze steun.