Oproep: Wil je betrokken zijn in de wondere wereld van de Academie, zelfstandig of als afgevaardigde van een vereniging?

De Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Gooik - met bijafdelingen in Herne en Galmaarden - is een bruisende Academie met heel wat artistieke activiteiten en originele initiatieven. De school wil aan iedere leerling de passie voor muziek, woord en dans overbrengen en hen stimuleren om artistieke dromen volop te ontplooien.
De Academie verbindt zich graag met andere culturele actoren om een ontmoetingsplaats te zijn waar mensen vreugdevol eenzelfde passie delen.  Vandaag de dag geniet de Gooikse Academie een sterke reputatie in het cultuurlandschap van het Pajottenland. Ze beschikt over een aantal belangrijke troeven, met de volksmuziekopleiding als stevige uitblinker. Ook haar kwaliteitsonderwijs zorgt elk jaar voor een groeiend aantal cursisten uit de wijde omgeving van de 3 gemeentes waar zij gehuisvest wordt.
Heb je een brede interesse in onderwijs en kunst? Wil je meer betrokken zijn in de wondere wereld van de Academie, zelfstandig of als afgevaardigde van een vereniging? Wil je het reilen en zeilen van dit creatieve schip volgen en helpen sturen? Laat je interesse weten via academie@gooik.be (samenkomst= 3x per schooljaar).