Onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie - Zennebekken-Zuid
Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken

In de periode van 1 december 2017 tot 31 maart 2018 zullen oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen gebeuren. In Herne wordt gewerkt aan Rasbeek nr. 1.107.

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van de ruimingswerken in het Zennebekken. Volgens artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1976 dat bepaalt dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materiaal) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken moeten zo snel mogelijk gemeld worden aan dhr Hendrik Vanstechelman of gemaild op volgend e-mailadres: hendrik.vanstechelman@vlaamsbrabant.be.