Omleidingen tijdens fase 1 van de werken "Project Leenstraat"

Fase 1 verkeershinder en omleidingen n.a.v. de werken Ninoofsesteenweg - Scheibeekstraat van maandag 4 februari tot en met zondag 17 februari.  Het is mogelijk dat de werken sneller zijn afgelopen.

Vorig nieuwsbericht - start infrastructuurwerken Aquafin
 
Klik hier om de omleidingen te zien voor autoverkeer en het vrachtverkeer (+3,5 ton) 


Concreet:
N255/Ninoofsesteenweg is afgesloten ter hoogte van het kruispunt met Scheibeekstraat.

Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via Tollembeek.
 
Plaatselijk autoverkeer blijft overal mogelijk, behalve ter hoogte van de blokkade op N255/Ninoofsesteenweg.
 
Bestemmingsverkeer Scheibeekstraat wordt omgeleid via N285, Barakkenbergstraat, Ekkelenbergstraat.
 
Doorgaand vrachtverkeer wordt omgeleid via N272, N285, N7, E429.

Als gevolg van de werken zal Lijnbus 161 gedurende 2 weken niet alle bushaltes bedienen.  Er worden uiteraard wel vervanghaltes voorzien.

Volgende haltes worden niet bediend: 
Tollembeek: Schoolstraat, Hernestraat - Herne: Imbeekstraat, Groeneboom, Stationsstraat, Heldenplein, Bloemendael – Tollembeek: Brin-D’or.


Volgende vervanghaltes worden voorzien:
Tollembeek: “Statiestraat” – Vollezele: “Steenweg naar Galmaarden” in de Langestraat


Aan elke halte wordt door De Lijn een “storingsfiche” opgehangen met de stand van zaken.
Deze omleidingsreisweg is veel korter dan de normale reisweg.  Gelieve hiermee rekening te houden.