Kennisgeving wetgeving legionella

Recent werd er in de Gentse kanaalzone een legionella-uitbraak vastgesteld waarbij er 32 mensen zijn ziek geworden en waarvan er helaas 2 personen zijn overleden. De besmettingsbron van deze uitbraak wordt gelinkt aan een koeltoren in de buurt.

Omwille van het potentieel legionellarisico van open koeltorensystemen wil het Agentschap Zorg en Gezondheid de aandacht vestigen op  de bestaande regelgeving om de risico’s van koeltorens voor de volksgezondheid te beheersen.

In deze optiek wordt er Vlaanderenbreed een informatiebrief verspreid, zo ook naar alle Vlaamse steden en gemeenten.  

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) plaatste de brief eerder deze week ook al op hun website.
Voor meer info over legionella en legionellabeheersing kan je terecht op de website van Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/legionella