Droogtecommissie - informeren algemene waterschaarste- en droogtetoestand

De Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant communiceert dat op de vergadering van de werkgroep waterschaarste- en droogterisicobeheer van woensdag 5 september besloten  werd om de algemene droogtetoestand op het niveau “alarm” (oranje) te behouden. De peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven nog zeer laag. Ook de waterkwaliteitsproblemen gerelateerd aan de droogte, zoals problemen met blauwalgen, blijven aanhouden. In de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, en Limburg is er nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken. Ook de komende dagen worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.
Op basis van de verschillende indicatoren adviseren de experten van de werkgroep om de huidig ingestelde maatregelen in alle provincies te behouden.