Onderhoudswerken van de onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie

De provincie Vlaams-Brabant informeert dat tot 31 maart 2018 de oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen zullen plaatsvinden in het Denderbekken:

 • Gaenebeek nr 5.323
 • Waterblokbeek nr 5.235
 • Aerebeek nr 5.239
 • Tembroekbeek nr 5.240
 • Rifrafbeek nr 5.241
 • Smeismark ( Honscallebeek ) nr 5.244
 • Heysbroekbeek nr 5.245
 • Scheibeek nr 5.233
 • Hernebeek nr 5.238
 • Raesbeek nr 5.322
 • Waterloop nr 5.243
 • Hondsbergbeek nr 5.237


De firma Heyrman - De Roeck nv, Doornpark 120 uit Beveren zal deze werken uitvoeren.
Eveneens vinden er ook oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen plaats in het Zennebekken-Zuid: Rasbeek nr 1.107. De firma Quintelier uit Dendermonde zal deze werken uitvoeren.