Amerikaans vuilbroed

Amerikaans vuilbroed is een bijenziekte die wordt overgebracht door een sporenvormende bacterie, Paenibacillus larvae. De sporen kunnen zelfs in extreme omstandigheden (droogte en koude) gedurende tientallen jaren overleven. Jonge larven (tot 2 dagen) zijn het gevoeligst voor de ziekte. Oudere larven worden alleen aangetast bij een vrij hoge infectiedruk. Volwassen bijen worden helemaal niet aangetast maar geven de ziekteverwekker wel door. Amerikaans vuilbroed kan de productiviteit gevoelig doen dalen en het bijenvolk doen wegkwijnen.

In toepassing van het K.B. van 7 maart 2007 betreffende de bestrijding van besmettelijke bijenziekten, zijn volgende maatregelen van toepassing in de schutkring:
- Het is de imkers verboden kolonies, koninginnen, raten, korven of bijhorende gereedschappen voortkomende uit de haard of uit de schutkring te verkopen, in de handel te brengen, te vervoeren, te verhuren, te lenen, te ontlenen of zich ervan te ontdoen.
- Het is bovendien verboden aan de verenigingen voor de bijenteelt, die materiaal ter beschikking van hun leden houden, dit aan de imkers in de schutkring te lenen.

Ter info: Elke imker moet verplicht geregistreerd zijn bij het FAVV, onafhankelijk het aantal bijenkasten hij bezit.
Meer info over Amerikaans vuilbroed
Kaart met schutkring