De Watergroep gaat op zoek naar de droogste mop

Win jij voor onze gemeente?

Dag na dag komt er schoon drinkwater uit onze kraan. Het is zo vanzelfsprekend dat we er niet bij stilstaan dat Vlaanderen een waterschaarse regio is: onze watervoorraden zijn beperkt en kwetsbaar in tijden van klimaatverandering. De voorbije zomers duwden ons met de neus op de feiten: lange droogteperiodes leidden tot historisch lage grondwaterpeilen en zetten ons aan om zuinig om te springen met water.
De Watergroep werkt – samen met collega-drinkwaterbedrijven – aan een klimaatrobuuste drinkwatervoorziening. Zo zorgt men ervoor dat waterschaarste niet tot watertekorten leidt. Ook jij kan daarbij helpen!

Hoe?
Met de actie 'dedroogstemop.be' wil De Watergroep zoveel mogelijk mensen bewust maken van de problematiek rond waterschaarste en geven ze tips om zelf spaarzamer om te gaan met kostbaar drinkwater

Ken jij een droge mop en wil je deze actie steunen?
Surf naar dedroogstemop.be en deel er jouw beste droge mop. De grappigste droogstoppels worden op 22 maart, op Wereldwaterdag, beloond met een originele prijs.

Natuurlijk draait deze actie niet enkel om het delen van droge moppen. Uiteindelijk is waterschaarste niet écht om te lachen. Via dedroogstemop.be van De Watergroep vind je tal van tips om spaarza(a)m(er) om te gaan met drinkwater.