Bekendmaking openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee aan het publiek dat een onderzoek de commodo en incommodo wordt geopend betreffende het ontwerp van grafisch plan tot gedeeltelijke opheffing van een gemeenteweg: voetweg 31 te Herfelingen op kadastrale percelen Herne, 2de afdeling, sectie B, nrs. 27C, 28K, 28L, 30G en 30H, zoals voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019.
Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande het ontwerp, ligt alle werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 30 januari 2020 tot en met 29 februari 2020 van 8.30 tot 12.00 uur in de voormiddag en op dinsdagavond van 17.30 tot 19.30 uur op het gemeentehuis ter inzage. Personen die tegen dit ontwerp bezwaren in te brengen hebben, worden verzocht deze aan het college van Burgemeester en Schepenen schriftelijk te laten geworden uiterlijk op 29 februari 2020.