Droogte zomer 2018: schade aan landbouwteelten

Op vraag van de minister van Landbouw heeft het KMI de extreem droge periode in de lente en zomer van 2018 onderzocht op zijn uitzonderlijkheid. De analyse van het KMI, op basis van een terugkeerperiode van twintig jaar, toont aan dat voor heel Vlaanderen de droogte in de lente en zomer van 2018 uitzonderlijk was.
 
De minister laat nu verder onderzoeken of de getroffen land- en tuinbouwers beroep kunnen doen op een tussenkomst door het Vlaams Landbouwrampenfonds.
 
Om na te gaan of aan alle criteria is voldaan moet elke gemeente een overzicht overmaken van de aangevraagde schadegevallen. Wie nog geen aanvraagdossier heeft ingediend kan dit doen tot vrijdag 14 september 2018.
 
Vul het aanvraagformulier in en maak het over aan anja.mertens@herne.be 
Wij houden u verder op de hoogte !

 
Eenmaal de erkenningsprocedure volledig afgerond is, zal ons een datum gecommuniceerd worden waarop wij de pv’s moeten indienen.