Mensen Met Pijn Pajottenland

De lotgenotenvereniging ‘Mensen met Pijn – Pajottenland’ werd opgericht als feitelijke vereniging, onder de koepel van de Vlaamse Pijnliga en vzw Samana. De doelstellingen van de organisatie zijn:
- Het gericht informatie bieden aan mensen met pijn, hoe omgaan met pijn, behandelingsmethoden, aanvullende therapieën,…
- Lotgenoten in contact brengen met elkaar
- Sensibiliseren over het omgaan met pijn
- Aandacht voor mantelzorg
- Het aanbieden van ontmoetingsmogelijkheden en aangepaste vrijetijdsbestedingen, rekening houdend met de beperkingen van mensen met pijn
 
Activiteiten
De lotgenotengroep heeft tal van activiteiten op het programma staan in 2018. Een eerste activiteit gaat door op zaterdag 3 maart 2018 van 10 uur tot 12 uur in het Dominicanessenklooster. Die avond wordt door gastspreker Lieven Deltour gesproken over het thema ‘een multidisciplinaire aanpak van pijn’.
 
Verder staan op het programma:
- februari/maart: infobijeenkomst over pijn en pijnbehandeling
- april/mei: lotgenotenbijeenkomst
- juni of september: uitstap of wandeling
- november/december: lotgenotenbijeenkomst
- eindejaarsreceptie: feestelijke bijeenkomst met aandacht voor mantelzorg