Technische dienst zoekt jobstudenten

Het gemeentebestuur is op zoek naar jobstudenten voor de technische dienst. Kandidaten kunnen zich aanbieden voor de paasvakantie en/of de zomervakantie (juli, augustus, september).

Voldoe je aan de vereisten en heb je zin om je in te zetten in Herne?

Mail dan onderstaande kandidatenfiche volledig ingevuld, naar gemeentebestuur@herne.be of raf.tiels@herne.be of breng deze binnen op de personeelsdienst in het gemeentehuis, dit tegen ten laatste 1 april 2019.

De functievereisten zijn:
- in staat zijn zelfstandig te kunnen werken
- flexibel zijn (uren, werk, omstandigheden,..)
- bereid zijn te werken volgens de geldende en opgelegde veiligheidsrichtlijnen
- bij voorkeur in bezit van rijbewijs B zijn
- enige kennis in het gebruik van bosmaaier, grasmachine of ander klein materieel strekt tot aanbeveling
- beschikbaar zijn tijdens de volledige duur van de aangevraagde periode van tewerkstelling  


Kandidatenfiche: 
Ik zou graag jobstudent zijn in de paasvakantie/juli/augustus/september (schrappen wat niet past).
Voornaam: Naam:
Straat: Nummer:
Postcode: Gemeente:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Nummer identiteitskaart:
Rijksregisternummer:
Onderwijsinstelling:
Studierichting:
Laatst afgewerkte studiejaar:
Rijbewijs B behaald op:
Eerdere tewerkstelling als jobstudent bij:
Kennis in het gebruik van bosmaaier, grasmachine: ja/nee
(schrappen wat niet past)
 
Gelieve eveneens een uittreksel uit het strafregister bij je kandidatuur toe te voegen!