PWA WORDT WIJK-WERKEN

Vanaf 31 december 2017 stopt de werking van het PWA over gans Vlaanderen.
Op 1 januari 2018 start de Vlaamse overheid met wijk-werken.
Voor de gemeente Herne zal Mevr. Ria Alaert instaan als bemiddelaar wijk-werken.
 
Er is een ZITDAG op donderdagvoormiddag van 8.30 u tot 11.30 uur in het
OCMW-gebouw, Edingsesteenweg 8A te Herne, te beginnen op donderdag 11
januari 2018.
 
Vanaf 3 januari kan u voor dringende vragen mailen naar :
Ria.alaert@vdab.be
 
Later zal er eveneens een telefoonnummer worden doorgegeven waarop u me kan
contacteren tijdens de zitdag.