Nieuwsoverzicht

Zoek hier op nieuwsberichten
Gevonden resultaten : 1 - 5 van 16

06/12/2018Oproep: Wil je betrokken zijn in de wondere wereld van de Academie, zelfstandig of als afgevaardigde van een vereniging?

De Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Gooik - met bijafdelingen in Herne en Galmaarden - is een bruisende Academie met heel wat artistieke activiteiten en originele initiatieven. De school wil aan iedere leerling de passie voor muziek, woord en dans overbrengen en hen stimuleren om artistieke dromen volop te ontplooien. De Academie verbindt zich graag met andere culturele actoren om een ontmoetingsplaats te zijn waar mensen vreugdevol eenzelfde passie delen. 

06/12/2018Regularisatieperiode niet-vergunde wapens - aangifte nog mogelijk tot 31 december 2018

In januari 2018 werd de wapenwet gewijzigd. Deze wet riep onder meer een nieuwe aangifteperiode voor vuurwapens in het leven. Nog tot 31 december 2018 wordt aan de illegale bezitters van vergunningsplichtige wapens de mogelijkheid geboden om zich te regulariseren, zonder risico op vervolging. Nadien riskeren zij een straf van 1 maand tot 5 jaar, en een geldboete van 100 euro tot 25 000 euro. Deze laatste regularisatieperiode heeft zowel betrekking op de vergunningsplichtige vuurwapens, als op de munitie en de laders voor deze vuurwapens. 

04/12/2018Berekening zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst

Ingevolge de bepalingen van het decreet lokaal bestuur ging de algemeen directeur over tot de berekening van het aantal zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst dat aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomt.

03/12/2018Uitvoering ruimingswerken onbevaarbare waterlopen van categorie 2

De provincie Vlaams-Brabant informeert dat er in periode van 15 november 2018 tot 31 maart 2019 oppervlakkige ruimingswerken zullen plaatsvinden in het Denderhekken. Er zullen ook van 1 december 2018 tot 31 maart 2019 oppervlakkige ruimingswerken plaatsvinden aan de provinciale waterlopen in het Zennebekken-Zuid.

30/11/2018De Brexit en uw verblijfsrecht.

Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Deze beslissing zal niet enkel een belangrijke impact hebben op de Unieburgers die nu in het Verenigd Koninkrijk verblijven, maar ook op de Britten die in een EU-lidstaat verblijven. De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is om zoveel mogelijk de verworven rechten van de Britten en hun familieleden die reeds in België verblijven te vrijwaren.