Nieuwsoverzicht

Zoek hier op nieuwsberichten
Gevonden resultaten : 1 - 5 van 20

14/08/2018Bekendmaking infectiehaard Amerikaans vuilbroed

De burgemeester stelt u in kennis van het feit dat een haard van Amerikaans vuilbroed werd vastgesteld op een bijenstand van een inwoner op het grondgebied van de gemeente Pepingen. Rond de infectiehaard werd door het “Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)” een schutkring afgebakend met een straal van 3 km.

14/08/2018Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven

13/08/2018schade aan landbouwteelten

Droogte 2018Momenteel is het nog niet bepaald of de voorwaarden tot erkenning als landbouwramp vervuld zijn. Het is echter aangewezen om de nodige bewijsstukken van de schade te verzamelen en de schade vóór de oogst te laten vaststellen door de ’gemeentelijke commissies tot vaststelling van schade aan teelten‘.

08/08/2018uitnodiging ocmw-raad 13.08.2018

De voorzitter van de raad heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de raad van maatschappelijk welzijn op maandag 13 augustus 2018 om 20u in de raadzaal van het OCMW (Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne).

03/08/2018Politiebesluit van de burgemeester van Herne van 3 augustus 2018 tot opleggen van rookverbod op de gemeentelijke domeinen

Omwille van de aanhoudende extreme droogte geldt vanaf vandaag een rookverbod in alle gemeentelijke domeinen omdat het risico op brandgevaar te groot is.Het verbod is van onbepaalde duur en geldt zowel voor medewerkers als voor bezoekers.