Start | aA | Aanmelden | Sitemap | print | Contact |
Openbare veiling - bod mogelijk tot vrijdag 11 januari 2019.

Openbare veiling - bod mogelijk tot vrijdag 11 januari 2019.lees meer

De gemeente Herne organiseert een openbare veiling van afgeschreven goederen. Onder meer tractoren, graaflaadcombinaties en karren worden openbaar verkocht. Wie een bod wil doen, kan dat tot vrijdag 11 januari 2019.

Interesse?

Er is een kijkdag in de loods aan de Kapellestraat 49, 1540 Herne op donderdag 20 december 2018 van 9u tot 12.

Hoe bieden?

Permanenties Woonwinkel Pajottenland

Permanenties Woonwinkel Pajottenlandlees meer

De permanenties van Woonwinkel Pajottenland zullen niet doorgaan van maandag 24/12/2018 tot en met woensdag 02/01/2019

Hakhoutbeheer

Hakhoutbeheerlees meer

In de loop van de komende maanden zal het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uitvoeren langs de Vlaamse gewest- en autosnelwegen.
Ook in de gemeente Herne worden zo enkele groene wegbermen onderhouden.

<span style=Oproep: Wil je betrokken zijn in de wondere wereld van de Academie, zelfstandig of als afgevaardigde van een vereniging? "/>

Oproep: Wil je betrokken zijn in de wondere wereld van de Academie, zelfstandig of als afgevaardigde van een vereniging? lees meer

De Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te Gooik - met bijafdelingen in Herne en Galmaarden - is een bruisende Academie met heel wat artistieke activiteiten en originele initiatieven. De school wil aan iedere leerling de passie voor muziek, woord en dans overbrengen en hen stimuleren om artistieke dromen volop te ontplooien. De Academie verbindt zich graag met andere culturele actoren om een ontmoetingsplaats te zijn waar mensen vreugdevol eenzelfde passie delen. 

Regularisatieperiode niet-vergunde wapens - aangifte mogelijk nog tot 31 december 2018

Regularisatieperiode niet-vergunde wapens - aangifte mogelijk nog tot 31 december 2018lees meer

In januari 2018 werd de wapenwet gewijzigd. Deze wet riep onder meer een nieuwe aangifteperiode voor vuurwapens in het leven.

Nog tot 31 december 2018 wordt aan de illegale bezitters van vergunningsplichtige wapens de mogelijkheid geboden om zich te regulariseren, zonder risico op vervolging. Nadien riskeren zij een straf van 1 maand tot 5 jaar, en een geldboete van 100 euro tot 25 000 euro.

Deze laatste regularisatieperiode heeft zowel betrekking op de vergunningsplichtige vuurwapens, als op de munitie en de laders voor deze vuurwapens. 

<strong>Berekening zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst</strong>

Berekening zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienstlees meer

Ingevolge de bepalingen van het decreet lokaal bestuur ging de algemeen directeur over tot de berekening van het aantal zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst dat aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomt.

<strong>Uitvoering ruimingswerken onbevaarbare waterlopen van categorie 2</strong>

Uitvoering ruimingswerken onbevaarbare waterlopen van categorie 2lees meer

De provincie Vlaams-Brabant informeert dat er in periode van 15 november 2018 tot 31 maart 2019 oppervlakkige ruimingswerken zullen plaatsvinden in het Denderhekken. Er zullen ook van 1 december 2018 tot 31 maart 2019 oppervlakkige ruimingswerken plaatsvinden aan de provinciale waterlopen in het Zennebekken-Zuid.

<strong>De Brexit en uw verblijfsrecht</strong>

De Brexit en uw verblijfsrechtlees meer

Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Deze beslissing zal niet enkel een belangrijke impact hebben op de Unieburgers die nu in het Verenigd Koninkrijk verblijven, maar ook op de Britten die in een EU-lidstaat verblijven. De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is om zoveel mogelijk de verworven rechten van de Britten en hun familieleden die reeds in België verblijven te vrijwaren.

<strong>Aankondiging openbaar onderzoek plan-MER van de ruilverkaveling Gooik</strong>

Aankondiging openbaar onderzoek plan-MER van de ruilverkaveling Gooiklees meer

De ruilverkaveling Gooik heeft een oppervlakte van ca. 2900 ha en situeert zich volledig op het grondgebied van de gemeente Gooik. De eerste doelstelling van het ruilverkavelingsproject is een verbetering van de agrarische structuur via het ruilen en herverkavelen van landbouwgronden. Daarnaast kan via een ruilverkaveling een snelle, betere en integrale inrichting van de regio tot stand worden gebracht, waarbij maatregelen kunnen worden uitgevoerd voor natuur- en landschapsontwikkeling, voor onroerend erfgoed, voor integraal waterbeheer, voor de uitbouw van een recreatief netwerk, voor bodemconservering, enz.

Voorlees- en knutselmoment

Voorlees- en knutselmomentlees meer

Voorlees- en knutselmoment, thema kerst en nieuw

<strong>Nieuwe projectoproep Pajottenland+</strong> <br /><strong>Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen </strong> <br /><strong>“Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”</strong>

Nieuwe projectoproep Pajottenland+
Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen
“Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”lees meer

Pajottenland+ werd door de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid erkend als Leadergebied. Als plattelandsgebied met bottom up-werking beschikt de regio over eigen middelen. Deze budgetten worden besteed aan projecten uitgevoerd in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Pajottenland+ lanceerde zopas een nieuwe projectoproep. Ideeën van individuele inwoners, verenigingen (vzw‘s) of openbare besturen zijn welkom. Je kan ze tot 1 december 2018 aanmelden in een korte mail. Projecten kan je via het e-loket indienen tot 31 januari 2019 om 12 uur.

<strong>Schrijfmarathon Amnesty International</strong>

Schrijfmarathon Amnesty Internationallees meer

’Jouw brief kan levens veranderen‘ is het motto van de Schrijfmarathon die Amnesty International vanaf 1 december 2018 op gang trekt. Dit jaar schrijven we voor 10 straffe vrouwelijke mensenrechtenverdedigsters.

<strong>Nieuwe projectoproep Pajottenland+</strong>

Nieuwe projectoproep Pajottenland+lees meer

Leefbaarheid en dynamiek in het Pajottenland verhogen

“Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”

Geen toeslag meer voor betalen met de kaart

Geen toeslag meer voor betalen met de kaartlees meer

Vanaf 9 augustus 2018 mogen handelaars geen extra kosten meer aanrekenen voor elektronische betalingen met de bankkaart, via overschrijving of via domiciliëring. Dit verbod om extra kosten aan te rekenen, geldt zowel voor betalen in de winkel als voor betalen op internet.

<strong>Herne deelt luiers uit!</strong>

Herne deelt luiers uit!lees meer

Met de luierkasten wensen we overschotten ongebruikte luiers in te zamelen.

Gedichtendag 2019

Gedichtendag 2019lees meer

Gedichtendag 2019

<strong>Versier samen met jouw buren jouw buurt tijdens de kerstdagen!</strong>

Versier samen met jouw buren jouw buurt tijdens de kerstdagen!lees meer

We genoten met z‘n allen van lange zomerdagen en avondlijke terrasjes met onze buren, maar het wordt weer vroeger donker en het is niet meer zo gezellig om samen buiten te vertoeven…
Daar willen wij echter iets aan doen!

Brochure Gemeenschapscentrum Herne

Brochure Gemeenschapscentrum Hernelees meer

Klik door en blader door onze brochure van het gemeenschapscentrum.

Amerikaans vuilbroed

Amerikaans vuilbroedlees meer

Op 23 mei 2018 werd een haard met Amerikaans vuilbroed vastgesteld in Herfelingen. Rond de haard werd een schutkring afgebakend met een straal van 3km.