Start | aA | Aanmelden | Sitemap | print | Contact |

<strong>Melding blauwalgen op de Marke te Galmaarden – captatieverbod voor drinkwater voor vee in Herne en Galmaarden!</strong>

Melding blauwalgen op de Marke te Galmaarden – captatieverbod voor drinkwater voor vee in Herne en Galmaarden!lees meer

Via dit bericht willen we u informeren dat door de medewerkers van de VMM blauwalgen vastgesteld werden op de Marke te Galmaarden (Tollembeek).

De VMM heeft gouverneur De Witte geadviseerd een totaal captatieverbod in te stellen voor de Marke (incl. voor het beperkt capteren van drinkwater voor het eigen vee).

Blauwalgen of cyanobacteriën kunnen massaal tot ontwikkeling komen in eutroof water bij temperaturen tussen 20 en 30 °C. Normaal gebeurt deze ontwikkeling niet in stromende wateren, maar gezien de aanhoudende droogte van de laatste maanden, was er zo goed als geen stroming meer op de opgestuwde gedeelten van de Marke, waardoor optimale omstandigheden ontstonden voor de ontwikkeling van deze bacteriën.

Bij bloei vormen de bacteriën een drijflaag, die zichtbaar wordt als een blauwgroene tot roodbruine, olieachtige laag, drijvend op het wateroppervlak. Als de cyanobacteriën volop bloeien en de drijflaag dikker wordt, dan drijven de cyanobacteriën dichter bij elkaar en vormen ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal af en scheiden giftige stoffen af: toxines, in onze streken voornamelijk microcystines. Deze giftige stoffen kunnen bij hoge concentraties schadelijk zijn voor mens en dier.

Gezien sommige soorten blauwalgen giftige stoffen afscheiden, kan het gebruik van dit water ernstige gezondheidsverschijnselen veroorzaken bij mens en dier. Het is dus ten stelligste afgeraden dat mens en dier met het water van de Marke in aanraking komt.

<span>Bekendmaking infectiehaard Amerikaans vuilbroed</span>

Bekendmaking infectiehaard Amerikaans vuilbroedlees meer

De burgemeester stelt u in kennis van het feit dat een haard van Amerikaans vuilbroed werd vastgesteld op een bijenstand van een inwoner op het grondgebied van de gemeente Pepingen.

Rond de infectiehaard werd door het “Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)” een schutkring afgebakend met een straal van 3 km.


<strong><span>Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof</span></strong>

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstoflees meer

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.
Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven

Politiebesluit van de burgemeester van Herne van 14 augustus 2018 tot het opheffing van het rookverbod op de gemeentelijke domeinen

Politiebesluit van de burgemeester van Herne van 14 augustus 2018 tot het opheffing van het rookverbod op de gemeentelijke domeinenlees meer

Gezien de gewijzigde klimatologische omstandigheden is er geen risico op brand meer.
Bijgevolg is het niet langer nodig het tijdelijk rookverbod op de gemeentelijke domeinen te handhaven.

Schade aan landbouwteelten

Schade aan landbouwteeltenlees meer

Droogte 2018
Momenteel is het nog niet bepaald of de voorwaarden tot erkenning als landbouwramp vervuld zijn. Het is echter aangewezen om de nodige bewijsstukken van de schade te verzamelen en de schade vóór de oogst te laten vaststellen door de ’gemeentelijke commissies tot vaststelling van schade aan teelten‘.

<br />Uitnodiging OCMW-raad


Uitnodiging OCMW-raadlees meer

De voorzitter van de raad heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de raad van maatschappelijk welzijn op maandag 13 augustus 2018 om 20u in de raadzaal van het OCMW (Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne).

Politiebesluit van de burgemeester van Herne van 3 augustus 2018 tot het opleggen van rookverbod op de gemeentelijke domeinen

Politiebesluit van de burgemeester van Herne van 3 augustus 2018 tot het opleggen van rookverbod op de gemeentelijke domeinenlees meer

Omwille van de aanhoudende extreme droogte geldt vanaf vandaag een rookverbod in alle gemeentelijke domeinen omdat het risico op brandgevaar te groot is.
Het verbod is van onbepaalde duur en geldt zowel voor medewerkers als voor bezoekers.

Ophaling afval

Ophaling afvallees meer

Naar aanleiding van de aanhoudende hitte werd vorige week door Intradura besloten om vanaf 5u het afval op te halen. Omdat de hitte ook volgende week blijft aanhouden heeft Intradura beslist om volgende week hun ploegen nog vanaf 5u te laten starten. De maatregel wordt verlengd tot en met 10 augustus. In de loop van volgende week wordt bekeken of een eventuele verlenging na 10 augustus aan de orde is. Het best plaats je je afval de avond voordien buiten zodat het afval tijdig buiten staat.

<strong>Kippen in de tuin? Hou het Newcastle virus uit jouw kippenhok!</strong>

Kippen in de tuin? Hou het Newcastle virus uit jouw kippenhok!lees meer

Sinds april 2018 zijn er al 14 besmettingen van de ziekte van Newcastle vastgesteld bij hobbypluimvee. De kippen worden dan erg ziek en sterven. Het virus wordt zeer gemakkelijk overgedragen en daarom heeft het Federaal Voedselagentschap ( FAVV) sinds 2 juli een verbod ingesteld op het verkopen, weggeven en het tentoonstellen van pluimvee. Als pluimveehouder kan je maatregelen nemen om je kippen te beschermen.

UITZONDERLIJKE AANHOUDENDE DROOGTE LEIDT TOT EXTRA MAATREGELEN

UITZONDERLIJKE AANHOUDENDE DROOGTE LEIDT TOT EXTRA MAATREGELENlees meer

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant heeft nieuwe maatregelen uitgevaardigd wegens de uitzonderlijke aanhoudende droogte. De maatregelen houden in dat onmiddellijk onnodig waterverbruik verboden is in de ganse provincie. Tevens wordt een captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen ingesteld. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven.

<h1>Uitzonderlijke aanhoudende droogte en gebruik drinkwater</h1>

Uitzonderlijke aanhoudende droogte en gebruik drinkwater

lees meer

Opgelet: vanaf 23 juli geldt er een verbod op onnodig gebruik van leidingwater voor inwoners en bedrijven in 15 gemeenten. Ook in Herne geldt dit verbod.
Overtreders riskeren geldboetes en/of gevangenisstraf!
Wie wel spaarzaam is, mag zich ook na 23 juli nog trakteren op een fris glas kraantjeswater!
Meer details: www.vlaamsbrabant.be/verspilling-drinkwater-verboden

Openbaar onderzoek ontwerp rooilijnplan Steyvekaitse

Openbaar onderzoek ontwerp rooilijnplan Steyvekaitselees meer

Het college van burgemeester en schepenen van Herne deelt mee aan het publiek dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan van Steyvekaitse, voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juli 2018. Het openbaar onderzoek start op 30 juli 2018 tot en met 28 augustus 2018. Het dossier ligt alle werkdagen van 8u30 tot 12u ter inzage op het gemeentehuis, afdeling omgeving, Centrum 17 te 1540 Herne.

Openbaar onderzoek aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 76 te Herne op kadastrale percelen gekend als Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2, 225N4 en 225M4

Openbaar onderzoek aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 76 te Herne op kadastrale percelen gekend als Herne, 1ste afdeling, Sectie H, nr. 221F2, 222A, 225K2, 225N4 en 225M4lees meer

Openbaar onderzoek voetweg 76

Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing van voetweg 93

Openbaar onderzoek gedeeltelijke afschaffing van voetweg 93lees meer

Openbaar onderzoek aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van voetweg 93 te Herne

Zitdag burgemeester

Zitdag burgemeesterlees meer

De burgemeester heeft gedurende de maanden juli en augustus geen vaste zitdag. Wel kan er een afspraak gemaakt worden.

Warme dagen

Warme dagenlees meer

Wat te doen bij warm weer?
We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.

Wandelzoektocht Schatten van Vlieg

Wandelzoektocht Schatten van Vlieglees meer

De zomervakantie is begonnen en dus kan je opnieuw deelnemen aan de zomerzoektocht van Vlieg! Vind de schat en ontdekt tal van leuke plekjes in je gemeente.

Amerikaans vuilbroed

Amerikaans vuilbroedlees meer

Op 23 mei 2018 werd een haard met Amerikaans vuilbroed vastgesteld in Herfelingen. Rond de haard werd een schutkring afgebakend met een straal van 3km.

Herne deelt luiers uit!

Herne deelt luiers uit!lees meer

Is je baby zijn luiers ontgroeid? Breng je overschot naar onze luierkast.

Zomerboekje 2018

Zomerboekje 2018lees meer

Weet je nog niet wat doen deze zomer? Blader snel door ons zomerboekje en neem deel aan tal van leuke activiteiten.

Belfius bank Herne verbouwt zijn kantoren

Belfius bank Herne verbouwt zijn kantorenlees meer

Belfius bank Herne verbouwt zijn kantoren. Als tijdelijke locatie verhuist de bank naar bureelcontainers die aan de overzijde van de straat, op het Heldenplein, komen te staan. Voor het leveren van de containers maakt de aannemer gebruik van een mobiele kraan.
De tijdelijke locatie wordt gebruikt tot 30 oktober 2018. Daarna gaat het vernieuwde bankfiliaal terug open.

Zomeractiviteiten 2018

Zomeractiviteiten 2018lees meer

Er staan weer heel wat leuke zomeruitstappen op het programma! Bekijk ons aanbod en reserveer alvast je plaatsje. Meer info via jeugd@herne.be. Laat de zon en de vakantie maar komen!