College van burgemeester en schepenen

2013-2018


Het college van burgemeester en schepenen telt zes leden:

- Kris Poelaert, burgemeester

- Lieven Vandenneucker, eerste schepen

- Carina Ricour, OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen

- Marie-Louise Devriese, tweede schepen

- Lieven Snoeks, derde schepen

- Patrick De Vos, vierde schepen

Naast deze 6 leden woont de Algemeen Directeur, Ann Naert, de vergaderingen van het college bij.