Jachtplannen

Word je eigendom bijvoorbeeld foutief weergegeven als jachtterein?  Dan kan je het jachtplan laten rechtzetten.
Hoe doe je dit?


De jachtplannen raadplegen : Ga naar geopunt.be (externe website).
Klik in de rechterkolom onder de tab ’Kaarten en plaatsen‘ op ’Natuur en milieu‘, vervolgens op ’Jacht‘ en dan op ’Jachtterreinen‘.
De jachtterreinen zijn groen ingekleurd.
Een jachtplan aanpassen
Vul het formulier ’Aanvraag tot wijziging van een jachtplan‘  in.
Voeg voor elk perceel waarvoor u het jachtplan wilt laten aanpassen een schriftelijk bewijs van uw jachtrecht (externe website) bij. Als u eigenaar bent van het perceel, volstaat een eigendomsakte of een aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.
Stuur het formulier per post of via mail naar de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het perceel gelegen is. U vindt de contactgegevens bovenaan het formulier.