Toegevoegd schepen - OCMW-voorzitter

Carina Ricour

Van Cauwenberghelaan 21A
1540 Herne
02 396 00 84 (privé)
Carina Ricour

zitdag : woensdag van 16.00 u tot 17.00 u in het OCMW-gebouw

Bevoegdheden:

- OCMW
- Gezondheid
- Vrijwilligers
- Sociale zaken en welzijn