dossiers in openbaar onderzoek

Milieuvergunningen klasse 2.


1/ Milieuvergunningsaanvraag klasse 2 :

Waar ter inzage ?
De milieuvergunningsaanvragen klasse 2 die in openbaar onderzoek zijn, liggen ter inzage bij de milieudienst.

Hoe?
Gedurende de vermelde periode kunt u deze dossiers komen inkijken en uw eventuele bezwaren en opmerkingen schriftelijk richten aan het college van Burgemeester en Schepenen.


Milieuvergunningen Klasse 1 :
Dossier in openbaar onderzoek :

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Eoly NV, gevestigd Edingsesteenweg 196 te 1500 Halle een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 is ingediend met exploitatie “Heizel‘ gelegen tussen Edingsesteenweg/Garennestraat te 1541 Sint-Pieters-Kapelle op de percelen kadastraal bekend als : 3de Afdeling, Sectie C percelen 537a, 621e en 636m.
Voor het uitbaten van een nieuwe inrichting met als voorwerp : het plaatsen van drie windturbines voor de productie van windenergie.
Met precisering dat het betreft : Rubrieken :


12.2.2.° : Kl 2 :Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA : 3 transformatoren met elk een nominaal vermogen van max. 4.000 kVA.

20.1.6.1°c) : Kl 1 : Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie met een elektrisch vermogen van meer dan 5.000kW : Het plaatsen van 3 windturbines met elk een max. vermogen van 3.600kW. Het totaal elektrisch vermogen bedraagt 10.800 kW.

De vergunningsaanvraag met bijlagen, ligt gedurende de periode van 3 maart 2017 tot en met 1 april 2017 ter inzage van het publiek. Elke weekdag van 8u30 tot 12u, elke dinsdagavond van 17u30 tot 19u30 en elke zaterdag van 9u30 tot 12u.
Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.
De uiterste datum voor het indienen van een bezwaar is zaterdag 1 april 2017 om 12u.

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op dinsdag 14 maart 2017 om 20u. Deze zal plaatsvinden in de zaal van café ‘ t Schoentje, Stationsstraat 5 te 1540 Herne.


Te Herne, 2 maart 2017.


de Burgemeester,


Kris Poelaert

Milieuvergunningen klasse 1

Dossier in openbaar onderzoek :