Inlichtingen speelplein Winnepoe

Elk jaar organiseert het OCMW kinderopvang tijdens de schoolvakanties in samenwerking met de jeugddienst van de gemeente.
De jeugdconsulent van de gemeente Herne volgt de speelpleinwerking op de voet als coördinator. Enkele uren per dag kan de jeugdconsulent aanwezig zijn tijdens de opvang. Daarnaast begeleidt ze de animatoren en organiseert ze extra uitstappen.
Het OCMW werft de animatoren aan en zorgt voor de facturatie en fiscale attesten.
Dagelijks staan er 4 ervaren animatoren klaar om iedereen een fijne vakantiedag te bezorgen. Naast de tewerkgestelde animatoren, zijn er soms ook stagiaires die hun animatorenattest kunnen behalen.
De kinderen worden opgesplitst in twee leeftijdsgroepen: kleuters tot 6 jaar en kinderen tot 12 jaar.

Prijs

Het OCMW organiseert, in samenwerking met de jeugdconsulent van de gemeente, elke werkdag van de schoolvakanties, opvang-speelpleinwerking voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar in de Chirolokalen in de Lindestraat te Herne. Ervaren monitoren zorgen voor begeleiding en aangepaste activiteiten. Er wordt steeds een volledige dag aangerekend tenzij het kind vertrekt voor 13u of aankomt na 12u. Vooraf inschrijven is niet nodig.

De bijdrage bedraagt vanaf 1 februari 2014:

Prijsfiche

kind inwoner Herne (domicilie in Herne)

kind niet-inwoner Herne (geen domicilie in Herne)

hele dag

€ 7

€ 10

vanaf 3e kind

korting van € 2,5 per dag per kind

korting van € 2,5 per dag per kind

Inlichtingenfiche

Er wordt voor elk kind een nieuwe inlichtingenfiche en medische gegevensfiche ingevuld. Wij zouden het dan ook ten zeerste op prijs stellen moest deze fiche zo volledig en duidelijk mogelijk ingevuld worden vanaf de eerste dag dat uw kind/kinderen naar de opvang komt/komen. Indien uw kinderen reeds naar de opvang zijn geweest, gelieve de animatoren laten na te gaan of er reeds een inlichtingsfiche aanwezig is.

Uurregeling

De opvang is open van 7 u tot 18 u. Mogen wij u vragen om deze uurregeling stipt na te volgen en bij problemen voor afhaling steeds de monitoren te verwittigen op nummer van de speelpleinwerking: 0473 40 20 54
Dagindeling:
7u tot 8u30: kinderopvang
8u30 tot 10u: ochtendactiviteit
10u: koek en drankje van thuis
10u30 tot 12u: voormiddagactiviteit
12u tot 13u30: middageten en vrij spel
13u30 tot 15u30: namiddagactiviteit
15u30: drankje
16u tot 18u: kinderopvang

De kinderen brengen zelf elke dag een lunchpakket mee = belegde boterhammen met een drankje en een koek, fruit of yoghurt voor om 10u. Het vieruurtje en drankje worden ter plaatse voorzien. Gelieve geen snoep mee te geven.

Contactgegevens

OCMW begeleiding, Linda Thiels, Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne, 02 397 00 01

Coördinatie jeugdconsulent, Centrum 17, 1540 Herne, 02 397 11 63