samenstelling milieuraad

De milieuraad is samengesteld uit leden van natuurverenigingen, vertegenwoordigers van de landbouwsector, afgevaardigden van socio-culturele verenigingen en milieubewuste burgers.
De raad bestaat uit 25 stemgerechtigde leden, waarvan 6 bestuursleden.
De heer Johan Kestemont is voorzitter.
Naast de stemgerechtigde leden worden aan de milieuadviesraad volgende niet-stemgerechtigde leden toegevoegd:
de burgemeester, de schepen voor leefmilieu, een ambtenaar van de gemeente die het secretariaat waarneemt en afgevaardigden van de politieke partijen. Stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden vormen samen de Algemene Vergadering.

BESTUURSLEDEN:

1. Dhr. Kestemont Johan, Voorzitter
2. Dhr. Van de Velde Rudy, Ondervoorzitter
3. Mevr. Bellefroid Elke, Secretaris
4. Dhr. Van Petegem Eddy
5. Dhr. Van Ongeval Luc
6. Mevr. Mertens Jessy

STEMGERECHTIGDE LEDEN:

7.  Dhr. D‘Hooghe Hugo
8.  Dhr. Vanderhaegen Eddy
9.  Dhr. Pillet Michel
10. Dhr. Stalpaert Geert
11. Dhr. Timmermans Jo
12. Dhr. Roobaert Brent
13. Mevr. Buckinx Geertje Vervanger : Dhr.Berchmans Philippe
14. Dhr. Vonckers Johan
15. Dhr. Van Hassel Ivan
16. Dhr. Bellemans Martin
17. Mevr. Dierickx Daisy
18. Mevr. Bouljon Teresa  Vervanger :Dhr. Geysels Bert
19. Mevr.de Maere d‘Aertrycke Françoise Vervanger : Graaf d'Udekem d'Acoz Raoul
20. Dhr. Lauwaert Wim
21. Dhr. Neuckermans Dirk
22. Mevr. Wijnant Ilse Vervanger :Dhr. Nevens Frank
23. Dhr. Vaneckenrode JP
24. Mevr. Nola Bruch
25. Dhr. Theo Demeyer

NIET-STEMGERECHTIGDE LEDEN:

26. Dhr.  Poelaert Kris, Burgemeester
27. Dhr. Vandenneucker Lieven, Schepen
28. Mevr. Mertens Anja, milieuambtenaar