Milieuadviesraad

Voor alle belangrijke aspecten van het milieubeleid wint het gemeentebestuur het advies in van de gemeentelijke milieuadviesraad.