Vrije tijd

Waar kan ik terecht?

Dienst vrije tijd
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne

Openingsuren:
elke werkdag van 8u30 tot 12u

Volgende medewerkers staan tot uw dienst

Deze medewerkers staan tot uw dienst: 

Contactpersoon

E-mail

Telefoon

Fax

Cultuur

Tineke Moonens

cultuur@herne.be

02 397 11 60

02 397 11 68

Sport

Franciska Dekens

sport@herne.be

02 397 11 64

02 397 11 68

Jeugd

Cindy Verhoeven

jeugd@herne.be

02 397 11 63

02 397 11 68

Je kan hier terecht voor:

Een greep uit het takenpakket dienst vrije tijd
- coördinatie speelpleinwerking
- tieneruitstappen tijdens de zomervakantie
- scholenoverleg organiseren en opvolgen
- samenwerking jeugdregio, cultuurregio en sportregio Pajottenland
- deelname provinciaal overleg VVJ
- controle en aankoop speeltoestellen en skatetoestellen
- ondersteuning jeugdverenigingen
- organisatie jaarlijkse evenementen fietshappening, ...
- fuifreglement opvolgen + opleiding fuifcoach organiseren
- gemeentelijke uitleendienst
- Opvolgen van adviesraden
- erfgoedconvenant opvolgen
- GC Herne


Informatiedienst:
- Infoblad Herne in de Kijker
- website & Facebook
- opvolgen beleid communicatie en informatie
- persberichten & persuitnodigingen