Afgeleverde omgevingsvergunningen

´╗┐Bekendmaking aktename melding

Dossiernummer: OMV/2018/000002
Omgevingsloket: OMV_2018006783          
Gegevens van de bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen
De aanvraag omvat: het plaatsen van een veranda

Gegevens over de aanvrager: Mevrouw Marlies Van Schoors
  
Gegevens over de locatie:
Druimerenstraat 21B, 1540 Herne
Kadastrale gegevens: 2e afdeling Sectie D 57C
 
Datum van het besluit: 
31 januari 2018

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden:
Dienst Omgeving, Centrum 17, 1540 Herne
Openingsuren: elke werkdag van 08u30 tot 12u en ook op dinsdagavond van 17u30 tot 19u30.
 
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:
De deputatie van de provincie Vlaams Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Termijn om beroep in te stellen:
Indienen van het beroep moet gebeuren binnen 30 dagen:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 
- de dag na de eerste dan van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Opgelet! Hou er rekening mee dat wanneer de 30ste dag valt op een zaterdag of zondag, de termijn NIET verlengd wordt naar de eerstvolgende werkdag.

Dossiervergoeding bij een beroep:
Bij het indienen van een aanvraag of bijstelling is een dossiervergoeding verschuldigd door de indiener ervan.
De dossiervergoeding bedraagt 100,00 euro. Een bewijs van betaling van de dossiertaks wordt bij het beroepschrift gevoegd.
De dossiertaks is verschuldigd op rekening van de provincie op het rekeningnummer:
- Rekeningnr. IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB
- Provincie Vlaams Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven
- Verplichte mededeling: 'RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam indiener van het beroep'.
 

Bekendmaking aktename melding

Dossiernummer: OMV/2018/000003
Omgevingsloket: OMV_2018007364       
Gegevens van de bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen
De aanvraag omvat: het plaatsen van een veranda

Gegevens over de aanvrager: Mijnheer André Van der Mijnsbrugge
  
Gegevens over de locatie:
Broekstraat 53, 1540 Herne
Kadastrale gegevens: 1e afdeling Sectie D 140S
 
Datum van het besluit: 
31 januari 2018

Gegevens met betrekking tot de inzagemogelijkheden:
Dienst Omgeving, Centrum 17, 1540 Herne
Openingsuren: elke werkdag van 08u30 tot 12u en ook op dinsdagavond van 17u30 tot 19u30.
 
Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden:
De deputatie van de provincie Vlaams Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Termijn om beroep in te stellen:
Indienen van het beroep moet gebeuren binnen 30 dagen:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt; 
- de dag na de eerste dan van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Opgelet! Hou er rekening mee dat wanneer de 30ste dag valt op een zaterdag of zondag, de termijn NIET verlengd wordt naar de eerstvolgende werkdag.

Dossiervergoeding bij een beroep:
Bij het indienen van een aanvraag of bijstelling is een dossiervergoeding verschuldigd door de indiener ervan.
De dossiervergoeding bedraagt 100,00 euro. Een bewijs van betaling van de dossiertaks wordt bij het beroepschrift gevoegd.
De dossiertaks is verschuldigd op rekening van de provincie op het rekeningnummer:
- Rekeningnr. IBAN: BE55 0910 2163 2544 BIC: GKCCBEBB
- Provincie Vlaams Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven
- Verplichte mededeling: 'RMT-VGN-naam gemeente(n) aanvraag + naam indiener van het beroep'.