ophalen groenafval

Sinds mei 2007 is de gemeente gestart met een maandelijkse ophaling voor groenafval, en dit tegen betaling.
Deze ophaling is enkel bestemd voor alleenstaanden en gezinnen die niet over aangepast vervoer beschikken om zelf hun groenafval naar het containerpark te brengen.

De ophaling vindt plaats de laatste maandag van de maand, tenzij anders bepaald.

Tijdens de wintermaanden december, januari en februari is er geen ophaling voorzien.

Ophaaldata 2018 :

- Maandag 26 maart 
- Maandag 23 april
- Maandag 28 mei
- Maandag 25 juni
- Maandag 30 juli
- Maandag 27 augustus
- Maandag 24 september
- Maandag 29 oktober
- Maandag 26 november

Tarief : € 3 te vermeerderen met € 18 per m³
(1,8 € per kruiwagen of 1,5 € per huisvuilzak)

Aanvragen : telefonisch op het nummer 02/397 11 61 en dit tot donderdagmiddag vóór de dag van ophaling.

Wat is toegelaten? snoeihout, haagscheersel, bladeren, tuinafval, gazonmaaisel