ophalen groenafval

Sinds mei 2007 is de gemeente gestart met een maandelijkse ophaling voor groenafval, en dit tegen betaling.
Deze ophaling is enkel bestemd voor alleenstaanden en gezinnen die niet over aangepast vervoer beschikken om zelf hun groenafval naar het containerpark te brengen.

De ophaling vindt plaats de laatste maandag van de maand tussen 13.00 u en 16.00 u, tenzij dit een verlofdag is voor het gemeentepersoneel. In dit geval wordt de ophaling op dinsdag voorzien.
Tijdens de wintermaanden december, januari en februari is er geen ophaling voorzien.
                          Ophaaldata 2017 :
- maandag 27 maart
- maandag 24 april
- dinsdag 29 mei
- maandag 26 juni
- maandag 31 juli
- maandag 28 augustus
- maandag 25 september
- maandag 30 oktober
- maandag 27 november

Tarief : € 3 te vermeerderen met € 18 per m³
(1,8 € per kruiwagen of 1,5 € per huisvuilzak)

Aanvragen : telefonisch op het nummer 02/397 11 61 en dit tot donderdagmiddag vóór de dag van ophaling.

Wat is toegelaten? snoeihout, haagscheersel, bladeren, tuinafval, gazonmaaisel