Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van een terreinprofiel.
De aanvraag heeft als adres Ekkelenbergstraat 28, 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie K 360C, 367, 359A, 358B, 348, 347, 346, 345, 344A en 340B.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 10 juli 2018 tot en met 9 augustus 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van een verkaveling.
De aanvraag heeft als adres Edingsesteenweg 41,41a en 41b, 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie E 392N2, 392L3 en 392K3.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 24 juli 2018 tot en met 23 augustus 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van een verkaveling.
De aanvraag heeft als adres Breemstraat 37B, 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie H 434V4.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 7 augustus 2018 tot en met 6 september 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.