Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een aanvraag ontvangen voor de nieuwbouw van een vrijstaande ééngezinswoning.
De aanvraag heeft als adres Liezebeekwijk zn, 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie I 547P5.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 27 maart 2018 tot en met 26 april 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een aanvraag ontvangen voor het afbreken van een bestaande woning en bouwen van een ééngezinswoning.
De aanvraag heeft als adres Ekkelenbergstraat 19, 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie B 218M.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 3 april 2018 tot en met 3 mei 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een ééngezinswoning.
De aanvraag heeft als adres Tweekapellenstraat 18, 1540 Herne, kadastraal gekend als 2e afdeling Sectie B 174S.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 3 april 2018 tot en met 3 mei 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een landbouwloods.
De aanvraag heeft als adres Kramerijkstraat 4, 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie G 8R en 8S.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 17 april 2018 tot en met 17 mei 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.