Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor de regularisatie stal en verharding - Bouwen loods + mestvaalt.
De aanvraag heeft als adres Nieuwstraat 11 te 1540 Herne en kadastraal gekend als 2e afdeling Sectie C percelen 622T, 622L, 631F, 633E, 630D, 631E en 633D.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 21 juni 2019 tot en met 20 juli 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor de nieuwe inplanting rundveebedrijf.
De aanvraag heeft als adres Breemstraat (zn) te 1540 Herne en kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie G percelen 427D en 409S.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 21 juni 2019 tot en met 20 juli 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het overdekt terras met biozwembad + bijhorende verharding.
De aanvraag heeft als adres Druimerenstraat 28 te 1540 Herne en kadastraal gekend als 2e afdeling Sectie C, percelen 752P.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 14 juni 2019 tot en met 13 juli 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een loods, afspuitterrein en aanhorigheden.
De aanvraag heeft als adres Strijdersstraat (zn) te 1541 Herne en kadastraal gekend als 3e afdeling Sectie C, percelen 711P.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 28 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een loods, afspuitterrein en aanhorigheden.
De aanvraag heeft als adres Kramerijkstraat (zn) te 1540 Herne en kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie G, percelen 8R, 10H & 8N.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 28 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.