Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het verbouwen van een woning naar een zorgwoning.
De aanvraag heeft als adres Stationsstraat 34, 1540 Herne en kadastraal gekend als 1e Afdeling Sectie H Nr. 214C2.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 10 januari t.e.m. 8 februari 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor de bouw van een halfopen ééngezinswoning.
De aanvraag heeft als adres Manhovestraat (zn), 1540 Herne en kadastraal gekend als 3e afdeling Sectie D Nr 3D.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 1 januari t.e.m. 30 januari 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor de bouw van een nieuwe loods voor opslag van aardappelen.
De aanvraag heeft als adres Steenweg Asse 135, 1540 Herne en kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie C Nrs 23M, 23P, 27H, 27L, 27M, 30K en 34C.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 8 januari t.e.m. 6 februari 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor de bouw van een nieuwe loods voor opslag met aanhorigheden.
De aanvraag heeft als adres Steenweg Asse 26 en 26A , 1540 Herne en kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie D Nrs 270E3, 270F3, 270L3, 280H, 286D en 291K  .
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 27 december 2019 tot en met 25 januari 2020 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.