Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor 23.214 optimalisatie Manhovestraat-Rasbeekstraat-Herne.
De aanvraag heeft als adres Manhove -en Rasbeekstraat (zn) te  1541 Sint-Pieters-Kapelle, kadastraal gekend als 3de afdeling Sectie A&D perceel 594B, 249A, 244B & 251D.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 18 september 2018 tot en met 18 oktober 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor een terrasoverkapping.
De aanvraag heeft als adres Kamstraat 14 te  1540 Herne, kadastraal gekend als 2de afdeling Sectie A perceel 381E.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 4 september 2018 tot en met 4 oktober 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor herbouw deel boerderij.
De aanvraag heeft als adres Mottenbergstraat 1 te  1540 Herne, kadastraal gekend als 2de afdeling Sectie B perceel 390M en 390N.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 4 september 2018 tot en met 4 oktober 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor de nieuwbouw van een pluimveestal.
De aanvraag heeft als adres Druimerenstraat  te 1540 Herfelingen, kadastraal gekend als 2de afdeling Sectie C, percelen 459A, 461F, 476C, 476D, 477L, 479K, 481L en 481N.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Deputatie van de Prov. Vlaams-Brabant.
De aanvraag ligt ter inzage van 31 augustus 2018 tot en met 30 september 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor terreinaanlegwerken.
De aanvraag heeft als adres Hondsbergstraat te  1540 Herne, kadastraal gekend als 2de afdeling Sectie A 80B en 81.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 28 augustus 2018 tot en met 27 september 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor plaatsen van zonnepanelen in de tuin.
De aanvraag heeft als adres Rankhove 19 te 1540 Herne, kadastraal gekend als 1ste afdeling Sectie K 63P.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 28 augustus 2018 tot en met 27 september 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

Er werd een aanvraag ontvangen voor het herstellen van schuur na stormschade.
De aanvraag heeft als adres Brikstraat 25, 1541 Herne, kadastraal gekend als 3de afdeling Sectie C 175D.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 27 augustus 2018 tot en met 26 september 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.