Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor verkavelen van perceel grond.
De aanvraag heeft als adres Geraardsbergsestraat te 1541 Herne, kadastraal gekend als 3e afdeling Sectie B 327c.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 18 december 2018 tot en met 17 januari 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor verbouwen van een bestaande ééngezinswoning.
De aanvraag heeft als adres Stationsstraat 18E te 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie H 208A2.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 11 december 2018 tot en met 10 januari 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor nieuwbouw van een vrijstaande ééngezinswoning.
De aanvraag heeft als adres Scherpstraat (zn) te 1540 Herne, kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie H 192B.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 22 november 2018 tot en met 22 december 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van een hoevewoning met bijgebouwen
De aanvraag heeft als adres Rasbeekstraat 13 te 1541 Herne, kadastraal gekend als 3e afdeling Sectie D 320D, 327E en 323C.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 22 november 2018 tot en met 22 december 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van terreinprofiel
De aanvraag heeft als adres Steenweg Asse (zn) te 1540 Herne, kadastraal gekend als 2e afdeling Sectie C 159D en 162A.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag ligt ter inzage van 22 november 2018 tot en met 22 december 2018 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of via het omgevingsloket.