Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een loods, afspuitterrein en aanhorigheden.
De aanvraag heeft als adres Strijdersstraat (zn) te 1541 Herne en kadastraal gekend als 3e afdeling Sectie C, percelen 711P.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 28 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een loods, afspuitterrein en aanhorigheden.
De aanvraag heeft als adres Kramerijkstraat (zn) te 1540 Herne en kadastraal gekend als 1e afdeling Sectie G, percelen 8R, 10H & 8N.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Gemeente Herne.
De aanvraag ligt ter inzage van 28 mei 2019 tot en met 26 juni 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.

 

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning.

Er werd een omgevingsaanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een bestaande inrichting.
De aanvraag heeft als adres Geraardsbergsestraat 104 te 1541 Sint-Pieters-Kapelle en kadastraal gekend als 3de afdeling Sectie A, percelen 168G, 170K, 306F,306G en 307C.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Deputatie van de Prov. Vlaams-Brabant.
De aanvraag ligt ter inzage van 9 mei 2019 tot en met 7 juni 2019 bij de dienst omgeving van de gemeente, Centrum 17, 1540 Herne.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen, Centrum 17, 1540 Herne of digitaal via het omgevingsloket.