elektriciteit en aardgas

Sedert 1 juli 2003 is de markt van de elektriciteit en aardgas op het grondgebied van het Vlaams Gewest vrij. Dit betekent concreet dat je vrij je leverancier kunt kiezen.

Sommige gezinnen en personen genieten verlaagde elektriciteit– en aardgasprijzen “specifiek sociaal tarief”. Er zijn twee types: het specifiek sociaal normaal tarief en het specifiek sociaal tweevoudig uurtarief. Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteit- en aardgastarieven.

Voor wie?
Iedere afnemer, die kan aantonen dat hijzelf of iedere persoon, die onder hetzelfde dak leeft, een beslissing geniet van toekenning van:
- het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de inkomensgarantie voor
ouderen (IGO).
- een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Hoe aanvragen?
Je dient zelf het sociaal tarief aan te vragen bij je leverancier. Iedere leverancier moet het sociaal tarief aanrekenen.


Informatie over het sociaal tarief elektriciteit en aardgas

CREG
Nijverheidsstraat 26-38
1040 Brussel
Telefoon: 02 289 76 11
Fax: 02 289 76 09
e-mail: info@creg.be
website : www.creg.be