Grondgebiedzaken

Waar kan ik terecht?

Dienst Grondgebiedzaken
Gemeentehuis Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 78

Volgende medewerkers staan tot uw dienst:

Eveline Dedoncker, afdelingshoofd grondgebiedzaken
Josse Duran, stedenbouwkundig ambtenaar, dienst stedenbouw
Cali Guillaume, medewerker dienst stedenbouw
Damien Allert, coördinator technische dienst
Eveline Dedoncker, dienst openbare werken
Anja Mertens, milieuambtenaar, milieudienst